Kirjoitukset kuukaudelta: lokakuu 2013

Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke

Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke lisää ymmärrystä siitä, miten mielekäs ja terveyttä edistävä vapaa-aika ja harrastustoiminta vaikuttavat nuoren elämänlaatuun, hyvinvointiin ja koulumenestykseen.  Hankkeeseen osallistuvia nuoria tuetaan harrastamisessa ja oman elämänsä valinnoissa. Tavoitteena on saada tietoa laadukkaan vapaa-ajan toiminnan vaikutuksesta nuoren hyvinvointiin ja oppimiseen. Hankkeessa on mukana viisi koulua, joista otetaan mukaan yhteensä kuusi kohdeluokkaa ja […]

Lue lisää