Kirjoitukset kuukaudelta: toukokuu 2014

Nuorten tutkijapajat käynnistyneet

Nuoret ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita ja toimivatkin Hyvä vapaa-aika -hankkeessa aktiivisina kanssatutkijoina. He paitsi tuottavat tietoa vapaa-ajastaan myös kommentoivat ja tulkitsevat hankkeessa eri tavoin kerättyjä tutkimusaineistoja.

Lue lisää

Oppeja Oulusta

Pitkäjänteisyys ja jaettu perustehtävä tuottavat tulosta nuorisotyön ja koulun yhteistyössä Hyvä vapaa-aika –hankkeen yksi keskeinen ulottuvuus on nuorisotyön ja koulujen välisten yhteistyötapojen testaaminen ja kehittäminen. Emme ole tehtävän kanssa yksin. Eri puolilla Suomea kouluyhteistyö tai koulunuorisotyö on nähty tärkeäksi nuorisotyön työmuodoksi, mutta käytännöt ovat vasta syntymässä ja vakiintumassa. Tiesimme, että Oulussa koulussa tehtävää nuorisotyötä on […]

Lue lisää