Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke

Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke lisää ymmärrystä siitä, miten mielekäs ja terveyttä edistävä vapaa-aika ja harrastustoiminta vaikuttavat nuoren elämänlaatuun, hyvinvointiin ja koulumenestykseen.  Hankkeeseen osallistuvia nuoria tuetaan harrastamisessa ja oman elämänsä valinnoissa. Tavoitteena on saada tietoa laadukkaan vapaa-ajan toiminnan vaikutuksesta nuoren hyvinvointiin ja oppimiseen.

Hankkeessa on mukana viisi koulua, joista otetaan mukaan yhteensä kuusi kohdeluokkaa ja kuusi vertailuluokkaa. Nuoret ovat hankkeessa mukana seitsemännen luokan alusta peruskoulun päättymiseen jälkeiseen syksyn loppuun asti. Nuorten hyvinvointia ja koulumenestystä verrataan projektin ajan koulujen muihin, saman ikäryhmän nuoriin.
Kohdeluokan nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua monipuoliseen ohjattuun harrastustoimintaan vapaa-ajalla. Nuorten harrastuksia ja toiveita vapaa-ajan vietosta kartoitetaan seitsemännen luokan alussa, jolloin toimintaa suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa ja nuorten toiveiden mukaisesti.

Toimintaa kehitetään yhdessä nuorten kanssa koko hankkeen ajan. Tutkimustuloksia kerrotaan hankkeen edetessä ja erityisesti keväällä 2017.

Helsingin kaupunginvaltuusto myönsi 10.12.2012 Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden kunniaksi 1,23 miljoonaa euroa Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushankkeelle. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö, tutkija ja kolme nuoriso-ohjaajaa. Hanke toteutetaan nuorisoasiainkeskuksen, opetusviraston ja tietokeskuksen yhteistyönä. Hanke päättyy 30.6.2017.

Kommentointi on suljettu