Kouluyhteistyö, harrastustoimintaan ohjaaminen ja nuoriso-ohjaajien ammattiosaaminen

Hyvä vapaa-aika -hankkeen nuoriso-ohjaajat toimivat siellä, missä kohdeluokkien nuoret toivovat heitä tapaavansa. Nuoriin tutustuttiin aluksi koulussa ja koulujen opettajat ja rehtorit ovatkin olleet erityisen hyviä yhteistyökumppaneita hankkeen edetessä. Tutustumisvaiheen jälkeen nuorten kanssa on toimittu koulujen ja nuorisotalojen lisäksi nuorten omalla lähialueella, netissä, matkalla harrastukseen tai yhteisillä retkillä. Nuoriso-ohjaajien työn paikkaa onkin hankkeessa pyritty laajentamaan niin, että nuoriso-ohjaaja on saatavilla, mutta kohtaamispaikalla ei ole niin väliä.  Koulu toimii hankkeen alkumetrien tavoin yhä paikkana, jossa kaikki nuoret voidaan kohdata ja jakaa tietoa, vaikka siellä itse vapaa-ajan toimintaa on vähän.

Saavutuksia

Kolme merkittävintä saavutusta ovat olleet kouluyhteistyön kehittäminen, matalan kynnyksen harrastustoimintaan ohjaaminen ja nuoriso-ohjaajien ammattiosaamisen jäsentäminen. Nämä kolme kokonaisuutta vaikuttavat avaimilta siihen, miten nuorelle löytyy oma juttu tai kiinnostavaa ajanvietettä. Näiden keinojen avulla tunnemme hankkeen nuoret ja tiedämme, mitä heille kuuluu ja nämä mahdollistavat nuoriso-ohjaajille nuorten elämässä elämisen ja kasvun näkemisen.

Millaiseen ihmiskäsitykseen työmme nojaa

Paljon puhututtanut teema on ollut se, mihin ihmiskäsitykseen nojaamme. Toiminta perustuu nuorten osalta vapaaehtoisuuteen, mutta tarjotessaan laadukasta tekemistä vapaa-ajalle ohjaajat myös tulevat viestineeksi sen, mitä emme pidä laadukkaana.  Hankkeen nuorista suuri osa on löytänyt nuoriso-ohjaajien avulla oman jutun tai jonkin heitä kiinnostavan asian. Olemme halunneet pitää harrastuksen määritelmän laajana, se voi olla siis lähes mitä tahansa nuorelle itselle mieleistä tekemistä. Nuoret ovat kyselyissäkin vastanneet, että kun vietän täydellistä vapaa-aikaa: ”olen kavereiden kanssa sisällä tai ulkona”. Myös tätä täysin vapaata aikaa haluamme arvostaa, sillä vapaasta olemisesta syntyy usein myös luovuus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *