Nuorisoasiainkeskus pohjoismaisessa konferenssissa Malmössä

STORSTADENS HJÄRTA OCH SMÄRTA (Suurkaupungin sydän ja tuska)

Teema 2015: Mind the gaps – att skapa lika förutsättningar för alla unga

Nuorisoasiainkeskuksesta ja tietokeskuksesta osallistui yhteensä 11 henkeä Malmössä järjestettyyn konferenssiin syys-lokakuun vaihteessa. Konferenssiin kokoontui pohjoismaisista suurkaupungeista asiantuntijoita, tutkijoita ja poliitikkoja. Tarkoituksena oli jakaa tietoa uusimmista ilmiöistä, tutkimuksista ja hyvistä malleista nuorisotyön saralta.

Kolmipäiväisen konferenssin aloitti tutustuminen uusimpaan tutkimus- ja teoriatietoon laajemmin, ja toisena päivänä perehdyttiin eri maiden toimijoiden käytäntöihin. Päätöspäivänä kuultiin yhteenvetoa ja Pohjoismaiden ministerineuvoston terveiset.  Konferenssi oli yhteisten pääluentojen jälkeen jaettu kuuteen aihepiiriin: 1. Koulutus ja oppiminen, 2. Työ ja tekeminen, 3. Asuminen ja kaupunkitila, 4. Vapaa-aika, 5. Kommunikaatio ja kieli sekä 6. Valta ja vaikuttaminen.

Päivillä oli kolme pääluennoitsijaa: ruotsalainen lastentautien ylilääkäri Marie Köhler, islantilainen kirjailija Andri Snaer Magnason ja norjalainen tutkija Christer Hyggen. Mieleen jäi erityisesti Köhlerin puhe (Skilda livsvillkor ger ojämnlik hälsa), joka käsitteli hyvinvointia kokonaisuutena. Köhler muistutti, että lapset ja nuoret tarvitsevat tulevaisuuden uskon lisäksi uskoa nykyisyyteen.

Toinen vaikuttavimmista esiintyjistä oli Magnason, jonka puheenvuoro (About time and glaciers) muistutti, että ajankohtaisiin tarpeisiin vastaava nuorisoalalla kannattaa muistaa myös pitkän aikavälin vaikutukset. Magnoson aloitti esityksensä nuoruuden kokemuksillaan runoilijana supermarketin parkkipaikan varjossa ja toi elävästi esiin sen, miten henkilökohtainen kokemus voidaan paikantaa vanhan islantilaisen folkloren kautta suureen kertomukseen ja jopa jäätiköiden sulamiseen.

Yhteistä eri maiden käytäntöjä esitteleville puheenvuoroille oli se, että nuoren mielekäs tekeminen, ihmisten kohtaaminen ja nuorille annettu aika ovat tärkeitä kaikille toimijoille. Lisäksi kulttuurin tärkeys ja kokonaisvaltaisuus nuorten elämässä painottui yksittäisten tapahtumien lisäksi.  Erityisesti maahanmuuttotaustaisilla nuorilla nimenomaan harrastaminen voi tukea yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta. Tieto siitä, että nuorisoasiainkeskuksessa on jo paljon yhteispohjoismaisia malleja käytössä, vahvistui.

Nuorisoasiainkeskuksen uudessa suunnassa olisi konferenssikokemusten pohjalta tärkeää, että yksiköt tai alueet selvittäisivät jalkautumisen tarpeen ja kumppanit alueella.  Uusissa yksiköissä olisi hyvä tehdä kaikkien nuorten kanssa ja keskittyä jopa enemmän nuoriin, jotka eivät ole aktiivisia ja tarvitsevat keskimääräistä enemmän tukea pystyäkseen toimintaan muiden nuorten kanssa.

Storstadens hjärta och smärta (Suurkaupunkien sydän ja tuska) on pohjoismaisten suurkaupunkien yhteistyöverkosto, joka perustettiin vuonna 1996 Pohjoismaiden ministerineuvoston aloitteesta. Tarkoituksena oli lisätä suurkaupunkien (yli 160 000 asukasta) yhteistyötä nuorten hyvinvointiin ja elämään liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyötä ohjaa ohjausryhmä, jossa on edustus kaikista osallistujakaupungeista. Kerran kahdessa vuodessa järjestetään konferenssi. Vuoden 2015 konferenssi järjestettiin Malmössä 30.9.–2.10.2015 ja siihen osallistui 360 henkeä.

 

Malmöläinen malli siitä, kuinka kertoa jos on tullut loukatuksi ja kuinka vastata siihen toinen huomioon ottaen.

Malmöläinen malli siitä, kuinka kertoa jos on tullut loukatuksi ja kuinka vastata siihen toinen huomioon ottaen.

 

Kirjoittajat: Eeva Ahtee, Anna Anttila ja Jonna Laitinen

Lisätietoja: Jonna Laitinen (Helsingin edustaja ohjausryhmässä) jonna.laitinen@hel.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *