Ystävyys, yksinäisyys ja monikulttuurisuus

Meillä on hankkeessa nuori, jonka mielestä on hyvä olla tekemisissä vain omanmaalaisten kanssa. Kutsutaan häntä vaikkapa Frontside Ollieksi. Hän on ainoa hankkeen 163 nuoresta, joka kevään 2015 kyselyssä vastasi, että haluaa ystävän tai ystäviä vain omasta kulttuuristaan. Hankkeessamme on myös kolme nuorta, joilla ei ole yhtään ystävää. Mahdollisuudet erikielisten tai eri kulttuureista tulevien kanssa ystävystymiseen […]

Lue lisää

Hemmo keväällä 2015

Hemmo on tavallinen kahdeksasluokkalainen nuori, joka ei käy nuorisotaloilla. Missä ja kenen kanssa hän vapaa-ajallaan mieluiten on, selviää Hyvä vapaa-aika -hankkeen tutkimusaineistoista. Kahdeksannella luokalla Hemmo, eli kevään 2015 kyselyn tyypillinen keskivertovastaaja (N=163), on muuttunut tytöksi

Lue lisää

Oman jutun pariin

  Hyvä vapaa-aika -hankkeessa yksi tavoitteista on ohjata kohdeluokkien nuoria oman jutun pariin. Nuoriso-ohjaajat ovat jutelleet nuorten kanssa vapaa-ajasta ja siitä, mitkä asiat tuottavat nuorille itselleen iloa vapaa-ajalla. Erottelimme neljä vaihetta, joissa nuoriso-ohjaaja voi olla tukena oman jutun löytämisessä. Nämä vaiheet ovat: Kiinnostuksen herääminen, Käytännön kysymykset, Jännityksen aiheet ja Rutinoituminen.

Lue lisää

Kavereiden kanssa ulkona! Missä nuorisotyö?

Hyvä vapaa-aika –tiimin ohjelmaosiossa Nuorisotyöpäivillä kuultiin tarinoita nuorisotalojen ulkopuolelta. Ohjelmaosion aihe nousi esiin tutkimuskyselyssä nousseista vastauksista, joissa kaikista kivointa vapaa-aikaa on saman ikäisten tyttöjen ja poikien kanssa ulkona. Tämä jättää pohdittavaksi sen, missä on nuorisotyön paikka ja mikä on nuoriso-ohjaajan rooli.

Lue lisää