Vieraita Göteborgista

Nuorisoalan toimijat Göteborgista vierailivat nuorisoasiainkeskuksen toimipisteissä toukokuun lopulla. Mukana olivat nuorisotyötä kehittävän KEKS-verkoston  toiminnanjohtaja Jenny Andersson (kuvassa), nuorisotyöstä vastaava aluepäällikkö Henrik Dahlqvist sekä vapaa-ajantila Mixgårdenin nuoriso-ohjaaja Lina Renholm.

Lue lisää

Koulujen ja nuorisotyön yhteistyö lisää yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia

Yläkoulussa tehtävä vapaa-ajanohjaus kasvattaa eritaustaisten nuorten yhdenvertaisuutta.  Nuoret hyötyvät nuoriso-ohjaajista nimenomaan koulussa, sillä suurin osa ei halua tavata ohjaajia nuorisotaloilla tai netissä. Vain noin kymmenesosa 13–16-vuotiaiden ikäluokasta käy nuorisotaloilla. Kun nuoriso-ohjaajat jalkautuvat nuorisotaloilta peruskouluihin, hyötyvät niin opettajat, nuoriso-ohjaajat kuin nuoret itse. Oma nuoriso-ohjaaja tulee oppilaille tutuksi ja luotettavaksi kodin ulkopuoliseksi aikuissuhteeksi.

Lue lisää

Nuoriso-ohjaajat myönteisen tunnistamisen ammattilaisina

Hyvä vapaa-aika -hankkeessa nyt yhdeksäsluokkalaisista nuorista lähes kaikilla nuorilla on jokin oma juttu, jonka parissa viihtyy vapaa-aikanaan. Nuoret ovat löytäneet oman juttunsa itse jo ennen yläkoulun alkua, osalle nuorista mahdollisuudet erilaisiin vapaa-ajan tekemisiin on auennut keskusteluissa nuoriso-ohjaajan kanssa. Nuoret itse tietävät millaiset jutut heitä kiinnostavat, mutta nuoriso-ohjaajien ammattitaitoa tarvitaankin erityisesti siihen, että nuoret osaavat nimetä […]

Lue lisää

Nuorisoasiainkeskus pohjoismaisessa konferenssissa Malmössä

STORSTADENS HJÄRTA OCH SMÄRTA (Suurkaupungin sydän ja tuska) Teema 2015: Mind the gaps – att skapa lika förutsättningar för alla unga Nuorisoasiainkeskuksesta ja tietokeskuksesta osallistui yhteensä 11 henkeä Malmössä järjestettyyn konferenssiin syys-lokakuun vaihteessa. Konferenssiin kokoontui pohjoismaisista suurkaupungeista asiantuntijoita, tutkijoita ja poliitikkoja. Tarkoituksena oli jakaa tietoa uusimmista ilmiöistä, tutkimuksista ja hyvistä malleista nuorisotyön saralta.

Lue lisää

Täyden kympin vapaa-aika

Järjestämme maanantaina 18.1.2016 Täyden kympin vapaa-aika -seminaarin. Tilaisuudessa kuullaan Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushankkeen käytännöistä nuorten harrastuksiin, vapaa-aikaan ja kouluyhteistyöhön liittyen. Ohjelmaan ja ilmoittautumislinkkiin pääset alla olevasta “Lue lisää…” -painikkeesta.

Lue lisää

Ystävyys, yksinäisyys ja monikulttuurisuus

Meillä on hankkeessa nuori, jonka mielestä on hyvä olla tekemisissä vain omanmaalaisten kanssa. Kutsutaan häntä vaikkapa Frontside Ollieksi. Hän on ainoa hankkeen 163 nuoresta, joka kevään 2015 kyselyssä vastasi, että haluaa ystävän tai ystäviä vain omasta kulttuuristaan. Hankkeessamme on myös kolme nuorta, joilla ei ole yhtään ystävää. Mahdollisuudet erikielisten tai eri kulttuureista tulevien kanssa ystävystymiseen […]

Lue lisää

Hemmo keväällä 2015

Hemmo on tavallinen kahdeksasluokkalainen nuori, joka ei käy nuorisotaloilla. Missä ja kenen kanssa hän vapaa-ajallaan mieluiten on, selviää Hyvä vapaa-aika -hankkeen tutkimusaineistoista. Kahdeksannella luokalla Hemmo, eli kevään 2015 kyselyn tyypillinen keskivertovastaaja (N=163), on muuttunut tytöksi

Lue lisää

Oman jutun pariin

  Hyvä vapaa-aika -hankkeessa yksi tavoitteista on ohjata kohdeluokkien nuoria oman jutun pariin. Nuoriso-ohjaajat ovat jutelleet nuorten kanssa vapaa-ajasta ja siitä, mitkä asiat tuottavat nuorille itselleen iloa vapaa-ajalla. Erottelimme neljä vaihetta, joissa nuoriso-ohjaaja voi olla tukena oman jutun löytämisessä. Nämä vaiheet ovat: Kiinnostuksen herääminen, Käytännön kysymykset, Jännityksen aiheet ja Rutinoituminen.

Lue lisää