Tutkimus ja toiminta käsi kädessä

Hyvä vapaa-aika -kehittäimis- ja tutkimushankkeen toiminnat käynnistyivät syksyllä 2013 yhdessä koulujen ja alueiden nuorisotyöyksiköiden väen kanssa. Nuoret osallistuivat toiminnan suunnitteluun, ja syksyllä tehtiin retkiä ja erilaisia lajitutustumisia. Tavoitteena oli innostaa nuoria mukaan ja vahvistaa luokkien ryhmäsuhteita.

Hankkeessa on mukana 12 koululuokkaa – 6 kohdeluokkaa, joilla on koko yläkoulun ajan oma nuoriso-ohjaaja sekä samoista koulusta näille 6 vertailuluokkaa. Kohdeluokkalaisista 95 prosenttia osallistuikin toimintaan jo ensimmäisen syksyn aikana. Kohdeluokkien yhteishenki vahvistui, ja harrastuskokeilujen myötä kolmasosa kohdeluokkien nuorista on jo kertonut ohjaajalle vapaa-aikaan liittyvistä omista harrastustoiveistaan.

Ensimmäinen tutkimusaineisto kerättiin kouluissa syyslukukauden aikana. Vastausten perusteella ilmeni, että tutkimusasetelmassa ei toteudu keskenään mahdollisimman samankaltaisten koululuokkien vertailu. Kohde- ja vertailuluokissa oppilaiden kotikieli- ja sukupuolijakaumat ovat keskenään hyvin erilaisia. Kohdeluokkien oppilaista muun kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisiä on puolet, kun kaikista Helsingin yläkouluikäisistä noin 15 prosenttia on muunkielisiä. Eri koulujen kohdeluokkien oppilaista 61 prosenttia on poikia. Tutkimushankkeen nuorista lähes 20 prosenttia asuu säännöllisesti kahdessa eri kodissa. Joka viides vertailuluokkalainen on perheensä ainoa lapsi, mutta kohdeluokkalaisista 90 prosentilla on vähintään yksi sisko tai veli. Kummallakin seikalla on vaikutusta vapaa-ajanviettotapoihin. Suurin yksittäinen harrastamattomuuteen vaikuttava tekijä on rahanpuute.

Konkreettisena esimerkkinä syksyn onnistumisista on muutaman muslimitytön uintiretki Jakomäen uimahalliin. Tytöillä oli halua oppia uimaan ja nuoriso-ohjaajan opastuksella he uskaltautuivat naisten vuorolla ensimmäistä kertaa elämässään uimahalliin. Tytöt innostuivat uimataidon oppimisesta niin, että ilmoittautuivat vuoden 2014 alussa alkavaan uimakouluun, ja ohjaaja hankki heille sarjakortin uimahalliin. Toiveena onkin, että jokaiselle nuorelle löytyy niin sanottu oma juttu, joka innostaa ja tuo iloa elämään, ja jota nuoret jatkavat myös projektin jälkeen itsenäisesti.

Tärkeää on luoda yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastaa ja toteuttaa itseään sukupuolesta ja vakaumuksesta riippumatta. Päämääränä on siis myös se, että kaikki nuoret tietävät tulevansa kuulluiksi ja saavansa ilmaista itseään.

Kommentointi on suljettu