Yhteystiedot

Eeva Ahtee
projektipäällikkö
eeva.ahtee(at)hel.fi
09 310 71253, 040 6790401
Eeva Facebookissa

Anna Anttila
tutkija
anna.anttila(at)hel.fi
09 310 89098, 040 1677987
Anna Facebookissa


Postiosoite:

Nuorisopalvelukokonaisuus
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
PL 5000
00099 Helsingin kaupunki

Käyntiosoite:
Hietaniemenkatu 9 B, 4. kerros
00100 Helsinki